Sotra Golfklubb

Banestatus

Hovedbane:

Stengt

Ballplassering:

Pitch & Put:

Stengt

Drivingrange:

Åpen

Simulatorer:

Åpen

Været på banen

Kontaktpersoner

Kontakt og adresseliste

Funksjon Rolle Navn Telefon E-post
Klubb/bane
Adm
Ole Kristian Rå
977 19 646
kontakt@sotragolfpark.no
Klubb/bane
Booking
Sotra golfklubb
415 41 084
post@sotragk.no
Styret
Styreleder
Marianne Rasmussen
918 77 404
mrasm2@online.no
Styret
Nestleder
Terje Norevik
ternorev@gmail.com
Styret
Medlem
Trond Jetmundsen
959 76 977
trond@foldnesutbygging.no
Styret
Medlem
Solrunn Lønøy Benjaminsen
932 32 615
solrunn.benjaminsen@gmail.com
Styret
Medlem
Hege Elvestad
414 78 250
hege@trigger-as.no
Styret
Medlem
Elin Paulsen
elin@bergen-chamber.no
Styret
Vara
Jonas Mikalsen
940 02 110
jonasmikalsen@hotmail.no
HCP komitè
Leder
Rikard Stokke
98040008
rikard.stokke@gmail.com
Kurs- og utdanningskomitè
Leder
Marianne Rasmussen
918 77 404
mrasm2@online.no
Sportslig leder
Leder
Jonas Mikalsen
940 02 110
jonasmikalsen@hotmail.no
Knøtte & junior komitè
Leder
Sølvi Norevik Fjell
930 55 746
solvifjell@yahoo.no
IT og webansvarlig
Kontakt
Terje Sivertsen
908 51 685
admin@sotragk.no
Informasjons ansvarlig
Kontakt
Terje Sivertsen
908 51 685
admin@sotragk.no
Herrekomitè
Leder
Heine Olsen
95925996
heineolsen@outlook.com
Seniorkomitè
Leder
Geir Otterbeck
900 95 610
geiott@gmail.com
Senior NSG KK
Kontakt
Reidar Sakseide
90606765
reisak@live.no
Dame komitè
Leder
Grete Nygård
480 73 474
greteny48@gmail.com
Turneringskomitè
Leder
Ole Kristian Rå
977 19 646
kontakt@sotragolfpark.no
Banekomitè
Leder
Rikard Stokke
478 57 238
rikard.stokke@gmail.com
Arrangement komitè
Leder
Lene Thorsen
915 98 743
lene@kolltveitkai.no
Golf Grønn Glede komitè
Leder
Anne Britt Fanekrog
909 76 795
Anne.Fanekrog@oygarden.kommune.no
Klubbvertkomitè
Leder
Trude Kårstad
984 25 524
trude.karstad@gmail.com

Finn informasjon og tjenester

Logg inn

Banestatus

Hovedbane:

Stengt

Ballplassering:

Pitch & Put:

Stengt

Drivingrange:

Åpen

Simulatorer:

Åpen

Været på banen

Banen

Turneringer

Trening/kurs

Klubben

Finn informasjon og tjenester