RKS Nordvestlandet

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Helgekurs "Veien til Golf"-Påmelding haster

Vi har fått tak i instruktør, og kjører helgekurs i "Veien til Golf" med start lørdag 26. juni, fortsetter søndag 27. juni og avslutter søndag 4. juli. Alle dager fra kl. 09.00 til kl. 13.00.

Forkunnskaper: Må ha spilt litt og kanskje tatt et teorikurs for flere år siden??

Påmelding snarest til o-evang@online.no

Publisert av Olaug Evanger. Første gang publisert 23.06.2010

Veien til Golf er et nytt kursopplegg som skal gi deg grunnleggende kunnskaper om golfspill, etikette og regler.

Det er ikke lenger krav til teoriprøve eller oppspill, men deltakerne skal gjennom et program og må ha deltatt på minst 75 % av kursaktiviteten.

Sotra golfklubb har følgende pakke:

·         18 timers kurs i teori og praksis, "hånd i hånd" med pro og instruktører, helgekurset min. 12 timer

·         Kursbok og regelbok

·         200 treningsballer til drivingrangen

·         2 stk 18-hullsrunder på Pitch & Put-banen

·         1 stk oppfølgingsrunde på Hovedbanen med fadder

·         OG- greenfeemedlemskap i Sotra golfklubb ut 2010 sesongen

Kle dere godt. Det meste av undervisningen foregår utendørs!

Pris:       Kr. 2.500,- for voksne og kr. 1.250,- for barn inntil 16 år.

Betaling ved påmelding, senest før kursslutt til:            

Sotra golfklubb kto. 5261 05 18664

Første kursdag er lørdag 26. juni, neste er søndag 27. juni og  siste søndag 04. juli.

Alle dager fra kl. 09.00- kl. 13.00. Fremmøte i klubbhuset ved P&P-banen.

Påmelding til : o-evang@online.no|