RKS Nordvestlandet

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Medlemskontingent 2011

Medlemskontingenten for 2011 forfaller til betaling 15. mars 2011. Merk kontonr. 5261 05 18664

Golfkortet i plast gjelder fortsatt. Det blir oppdatert for 2011 så snart medlemskontingenten er registrert betalt.

Ønsker du tilsendt faktura på medlemskontingenten for 2011, vennligst gi en tilbakemelding her, og skriv hvilken kontingentkategori det gjelder.

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 25.03.2011

Les underliggende liste nøye og finn din medlemskategori:

Medlemmer uten spillerett og som betaler greenfee:
Voksne: kr. 1.250,-
20-21 år: kr.  500,-
13-19 år: kr.  250,-
0-12 år:   Fri

Medlemmer som har betalt spillerett/medlemslån: (kr. 18.000,- Fritt spill)
Voksne: kr. 3.250,- hovedbanen- eller kr. 4.000,- begge baner
20-21 år: kr. 750,-  -begge baner
13-19 år: kr. 500,-  -begge baner
0-12 år:   Fritt
Voksne UTEN Golfkortet kr. 2.000,- for fritt spill på P&P.

Barn fra det året en fyller 13 år, som har foreldre med spillerett/medlemslån OG som har betalt sin kontingent, betaler kr. 1.250,- i kontingent for barnet, for fritt spill begge baner.
Barn som har egen gyldig spillerett/medlemslån, betaler fastsatt sats for sin årskategori.

For juniorer og knøtter som skal være med på de organiserte treningene, kommer en årlig treningsavgift i tillegg på kr. 150,-.

Kontingenten betales til konto nr. 5261 05 18664, Sotra Golfklubb, Kolltveitvegen, 5360 Kolltveit innen 15.03.2011