RKS Nordvestlandet

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Legg til favoritter

FMC CUP 2011/2012 Påmelding - Haster

fmc_red_logo_copy.jpg
fmc_red_logo_copy.jpg

Fmc Cup er årets vinter høydepunkt og nå setter vi i gang 7 November. Dette er en lag turnering og hvert lag skal ha minimum 3 deltakere per lag og max 6 per lag.

Dette er en turnering som er åpen for bedrifter, private og selvfølgelig for medlemmer i Sotra Golfklubb!

Påmelding i klubbhus eller send en mail til Olaug på o-evang@online.no eller mail til Marc på marc.pro.rogers@gmail.com

Publisert av Marc Wyn Rogers. Sist endret 03.10.2011

Spilleform
Stableford

 

Poengkonkurranse med 0,5 * hcp. i henhold til original indeks på de originale og verdenskjente banene cup'en spilles på.
Innledende runder
Det spilles i årets utgave en "Premier League", dvs. et
seriespill hvor alle lagene deltar i samme serie mot
hverandre i grunnspillet. Innledende runder starter i
begynnelsen av oktober og avsluttes i desember 2009.
I løpet av denne perioden skal hvert lag ha spilt fire
runder, en på hver av kvalifiseringsbanene. De tre beste
spillerne teller hver runde (av maks. 4 spillere per runde)
og kvalifiseringsresultatet er sammenlagt poengsum av
disse. Etter 4 runder på 4 forskjellige baner kan hvert lag
også stryke den dårligste av sine tellende runder.
Kvalifisering til sluttspill
Etter endt serie i desember går de 8 beste lagene automatisk
videre til sluttspill, som starter over nyttår.
De 16 neste lagene (nummer 9 - 24) havner i "dødens
pulje" og konkurrerer her i to mellomspillsrunder på
selveste St. Andrews Old Course om de 8 siste plassene
i sluttspillet (cup-system).
Turneringsreglement:
1.1
Bedriftsgolf er underlagt Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbunds
lover. Cupen skal avvikles i henhold til
dette reglement for mosjons- og bedriftslag. Der dette
reglement ikke dekker, er det NGF sine konkurranse
bestemmelser som legges til grunn.
1.2
Alle lagene konkurrerer i samme serie.
1.3
Kampene skal spilles innenfor de oppsatte datoer.
1.4
Et lag må bestå av minst tre spillere for å bli godkjent
som lag. Ved sykdom el.l. skal dette meldes senteret, før
runden spilles, for godkjenning. Alle lag kan ha opp til
6 spillere i sin stall. Før hver runde skal laget angi hvilke
spillere som skal spille nevnte runde. Min 3 og maks
4 spillere kan delta per runde og lagets kaptein står fritt
til å velge hvem i spillerstallen som skal representere
laget i hver runde.
1.5
Alle lag kan bytte ut to av de 6 spillerne underveis
i turneringen. Spillere kan ikke byttes mellom de ulike
lagene.
1.6
Profesjonelle spillere kan ikke delta.
1.7
Hvert lag har en kaptein. Lagets kaptein er ansvarlig
for å hente ut score-kort før hver runde, samt å overlevere
disse til senterets betjening umiddelbart etter
runden. Alle lagets henvendelser skal skje gjennom
kaptein.
1.8
Juksing og forsøk på juksing fører til diskvalifikasjon.
Startkontigent vil ikke bli refundert.
Spilleform:
- Bedriftslag på opp til fire spillere per lag (bedrifter kan
stille med flere lag).
- Både bedrifter (BIL) og såkalte "vennelag" kan delta.
- Alle lagene spiller 4 runder på 4 ulike baner. De tre
beste poengscorene teller for hver runde.
- Hvert lag kan stryke den dårligste av lagets 4 runderetter endt serie. Dvs. at det er kun 3 av 4 runder som blir
tellende i seriespillet når serien er ferdigspilt.
- De 8 beste lagene går videre til sluttspill. De 16 neste
lagene går inn i "dødens pulje" og spiller 2 runder på
samme bane.
- Spillerne spiller på FULT hcp.
- Kampene i seriespillet skal spilles innen en 14 dagers
periode (første runde har 21 dagers frist), satt opp av
arrangør. Lagene kan spille når det passer dem,
uavhengig av motstander.
- Netto poengkonkurranse (stableford) med 0,5 * hcp.
- Mottatte slag avrundes til hele tall: 0,1 - 0,4 avrundes
nedover, 0,5- 0,9 avrundes oppover.
- Damer og herrer spiller i samme klasse.
Eksempel på poengutregning:
Bane: Mauna Kea (par 72) - Team Cymru, runde 4.
Spiller HCP Antall poeng
Olaf 36 39
Kari 8,5 32
Mons 21 31
Susanne 3 26
Av samlede poeng ovenfor ser vi at Olaf, Kari og Mons
fikk best poeng-resultat. Disse tre resultatene blir derfor
tellende for runde 4 for Team Cymru, med samlet poengsum
på 102 poeng.
Alle banene er indeksert og poengene fremkommer
derfor på samme måte som ved spill på en ordinær
utendørs bane. Alle indeksene er for øvrig hentet fra
scorekort til aktuell bane.
Innledende runder:
hvert lag ha spilt fire runder, en på hver av de oppsatte
- De tre beste poengscorene (maks. 4 spillere per runde)
er tellende for hver runde og kvalifiseringsresultatet er
sammenlagt poengsum etter 3 runder
- Hvert lag må på forhånd angi at nå skal det spilles
runde X på Sotra. Booking: Golfbox eller tlf. 415 41 084
- Alle resultater oppdateres senest påfølgende tirsdag
etter endt spilleperiode.
- KG-&N's betjening skal starte laget på simulator, samt
sjekke scorekort som automatisk kommer opp på skjerm
etter fullført runde. Med andre ord er KG-&N's betjening
å anse som markør for alle lag i puljespillet.
- Scorekort utleveres i resepsjonen før spill. Signert
scorekort må leveres i resepsjonen etter endt runde.
- Resultatservice på www.sotragk.no
Simulatorinnstillinger - utgangspunkt:
- Wind: No wind (kan variere)
- Green: Normal (kan variere)
- Speed: Medium (kan variere)
- Put: Gimmie within 2 metres
- Mulligan: Kan kun godkjennes av dommer (KG-&N's
betjening el. dommer) ved data-tekniske feil.
NB! Husk at værforholdene kan variere fra runde
til runde!
Ballplassering:
- Fairway, fringe, green, concrete: grønn utslagsmatte
- Rough: lav, grønn sidematte
- Mud, deep grass, etc..: høy, grønn sidematte
- Sand: høy, hvit sidematte
- Utslag: peg eller grønn utslagsmatte
- Det er ikke lov å putte fra annet enn fringe, fairway
og green.
NB! Det er strengt forbudt å bruke tre/hardplast- pegger.
Bruk myke gummipegger!
Gjennomføring:
1.
Scorekort mottas av betjening.
2.
Hvis to lag har lik poengsum etter 4 runder i
puljespillet, går laget med beste hcp foran.
3.
Dersom et lag ikke spiller en runde (innenfor fristen)
tildeles automatisk 0 poeng.
4.
Hvis det spilles på feil ball (f. eks. utenom tur) har
spilleren pådratt seg to straffeslag. Betjeningen skal
tilkalles og godkjenne Mulligan'en slik at spillet kan
fortsette i riktig rekkefølge.
5. Bomslag er slag og tilføyes score på det aktuelle hull.
6.
Hvis ballen spretter eller hopper under putting regnes
dette som en tilfeldig hendelse, og ballen spilles som den
ligger.
7.
Ved simulatorproblemer må betjeningen kontaktes
umiddelbart.
8.
Hvis et slag ikke blir registrert, kontakt betjeningen!
a. Et slag som treffer duken direkte uten registrering
skal spilles om uten straffeslag.
b. Et slag, som treffer noe annet (vegg, teppe etc) før
duken treffes betraktes som et dårlig slag, og skal telle
selv om det ikke skulle bi registrert elektronisk. Hvis
dette skjer ved utslag, skal ballen spilles videre fra grønn
utslagsmatte. For øvrig skal ballen spilles fra der den sist
ble spilt fra.
9.
Ved ferdigspilt runde skal scorekort fylles ut, og
eventuelle straffeslag tilføyes på de respektive hull.
Eventuelle registrerte Mulligans skal godkjennes og
signeres av betjeningen. Spillerne skal signere scorekortet.
Betjeningen kontroller scorekort mot elektronisk registrering.
Dommer:
- Marc Rogers, kan kontaktes på tlf 466 23 445.
Turneringskomité:
- Andreas Helgesen, FMC Technologies
- Marc Rogers, Kobbeltveit Golf-& Naturpark (KG-&N)
Krav til lagene
Alle lag må stille til start med minimum 3 spillere
hver runde, men kan benytte 4 spillere og stryke den dårligste scoren per runde. Hvert lag kan melde på opp til 6 spillere og disse kan ikke skifte lag underveis, men lagets kaptein kan fritt alternere mellom hvem av disse som skal representere laget per runde. Hvert lag må på forhånd angi at nå skal det spilles runde X på Sotra. Hvert lag kan dessuten bytte ut 2 spillere på laget underveis i turneringen.