RKS Nordvestlandet

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Legg til favoritter

NGF ledelsen besøkte klubben vår i august

Generalsekretær Tor-Anders Hanssen og Ass Generalsekretær Rune Hauger - Klikk for stort bildeGeneralsekretær Tor-Anders Hanssen og Ass Generalsekretær Rune Hauger Jan Ragnvald Torsvik Norges Golfforbund v/ Tor-Anders Hanssen og Rune Hauger besøkte noen av klubbene i Bergensområdet for å ta klubbdriften på pulsen.

De ville høre om våre fokusområder, utfordringer og suksesser.

NGF ledelsen fretter nytt fra Strilaklubben - Klikk for stort bildeNGF ledelsen fretter nytt fra Strilaklubben Jan Ragnvald Torsvik Det ble en god dialog der representantene i størst grad var ute etter å høre hva vi er opptatt av i klubben.

En tilbakemelding om oppstartsproblemene med Golfbox ble selvsagt nevnt, uten at det kom som en bombe.  Vi ser nå frem til å glede oss over forbedringene i den nye versjonen etter at brorparten av feilene er rettet i vinter og vår.

RKS – regionalt kompetansesenter – har ikke vært et løft for vår klubb, og har snarere bidratt til et dårligere samarbeid i regionen på juniorsiden. Hovedsaklig siden det er satt for høye krav til hcp.  Tor-Anders understreket at intensjonen var at det skulle være et verktøy til å styrke juniorsatsingen, uten å ta fokus fra det eksisterende samarbeidet i området.  Dette har de diskutert med de andre klubbene i området også.

Forsøk på å publisere vår suksess med Pink Cup i Norsk Golf med artikkel har ikke nådd frem, noe vi stiller oss undrende til som klubb.  Tilbakemeldingen er at dette var en kjent problemstilling, mye grunnet at redaksjonell styring ikke er i NGF hender, som har ført til et kommersielt fokus i bladet.  Dette er det imidlertid helt konkrete tiltak på, så vi ble lovet et høyere klubbfokus i bladet.

Vi diskuterte rekrutteringsarbeidet vårt, med stor aktivitet på VTG siden, men også utfordringen med å få nye medlemmer til å ta steget fra golfkort til å benytte hovedbanen.

De syntes vi hadde et imponerende medlemstall til å være en så ung klubb, og da særlig med de store fremmøtene på våre faste arrangement i klubben. 

Generalsekretæren syntes treningsbanen vår (p&p) var så flott at han vurderte å flytte oppover :-).