RKS Nordvestlandet

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Bli medlem i Sotra Golfklubb

Med spillerett kan du spille så ofte du vil, uten å betale.

Vi har to former for medlemskap:  

1. Medlemskap uten spillerett/medlemslån:


Du kan være medlem uten spillerett/medlemslån, men da må du betale greenfee hver gang du spiller. Dette medlemskapet koster kr. 1.500,- for voksne fra fyller 20 år. (Årskort koster kr. 6.800,-. Gir fritt spill begge baner))
Under 20 år må alle ha Årskort, som gir fritt spill påbegge baner:
0- fyller 12 år kr. 300, 13-fyller 16 år kr. 500,- og 17-fyller 19 år kr. 1.000,-.

2. Medlemskap med spillerett/medlemslån:

Vi har et unikt tilbud på spillerett/medlemslån. En spillerett/medlemslån gjelder Hovedbanen og koster kr. 15.000,- + kr. 3.000,- i etablering.
I tillegg kommer den årlige kontingenten/årsavgiften, se oversikt

Meld deg inn i klubben idag: Via vårt Online Innmeldingsskjema >>>

Arnt leser green for putting - Klikk for stort bilde


Allerede etter 5-6 runder med golf har du spart inn forskjellen i kontingent mellom medlemskap med og uten spillerett.

Hovedbanen du får spillerett til er en ni hulls golfbane med tre par 4 hull og seks par 3. Det innebærer meget gode muligheter til å spille seg frem til å bli en bedre golfer samtidig som du har tid til andre sysler da ni hull gjøres unna på ca 1,5 time.  Vi har lagt vekt på å lage en bane med store flotte greener med automatisk vanningsanlegg for å kunne opprettholde den gode kvaliteten.

Sotra Golfklubb er eneste klubb i Bergens området som tilbyr ektefeller og samboere en mulighet til å spille på samme andel. Du trenger med andre ord kun å kjøpe 1 andel og sparer dermed mye penger på det.Vi gjør oppmerksom på at ektefelle(-n)/samboer må være medlem i klubben og betale årskontingent på lik linje med personen som innehar spilleretten.

Sotra Golfklubb er leietaker på banen,og har som målsetning å være en folkelig klubb med sterk sosial profil med en rekke komiteer og mange aktiviteter hvert år. Klubben har en stor knøtte og juniorgruppe som har flere faste treninger hver uke. Vi har en herre, en senior og en dame gruppe som har sine faste dager i uken for turneringsspill og vi arrangerer minimum en utenlands reise i vinterhalvåret for våre medlemmer. Klubben satser mye på å tilby medlemmene gode treningsmuligheter og har kanskje Bergens områdets flotteste Driving range til disposisjon; med lengde på ca. 270 meter.

Spesifikasjoner

 • Det skal selges 300 ordinære spilleretter/andeler
 • 1 spillerett/andel koster kr. 15.000,- + en etableringsavgift kr. 3.000,-
 • De første 50 spilleretter/andeler selges uten etableringsgebyr (Solgt)
 • En spillerett/andel betyr at en kan spille på banen uten å betale for hver gang en spiller, forutsatt at innehaver av spilleretten også har betalt årsavgift/medlemskontingent
 • Hver spillerett/andel forutsetter medlemskap i Sotra Golfklubb.
 • På en spillerett/andel kan ektefelle/samboer spille fritt forutsatt at også vedkommende har betalt årsavgift/medlemskap
 • Spilleretten/andelen kan ikke selges videre til andre
 • Innløsning/videresalg av spilleretten, kr. 15.000,-, kan først skje etter at alle 300 spilleretter er solgt, og det er etablert en venteliste
 • Salg/overføring til andre kan bare skje gjennom Kobbeltveit Golf-& Naturpark.
 • Ved salg/overføring vil det bli kompensert for konsumprisindeksen, regnet pr. 31.10. såfremt forpliktelsene vedrørende betalt årsavgift/medlemskontingent er betalt årlig.
 • Dersom årsavgift/medlemskontingent ikke er betalt årlig, vil kun spillerettens pålydende bli tilbakebetalt.
 • Ved salg/overføring til ny eier, vil det bli krevd en overføringsavgift, i dag satt til
  kr. 3.000,-, pluss verdistigning justert etter konsumprisindeksen regnet pr. 31.10. Dette forutsatt at det ikke er vedtatt endringer i verdi/priser.
 • Dersom innehaver av spillerett/andel skylder årsavgift og medlemskontingent for mer enn et år, kan vedkommende strykes som medlem. Dette etter skriftlig purring og anmodning om betaling og varsel om at vedkommende kan strykes. Spilleretten/andelen kan deretter tilbakebetales ved å selge til søkere på ventelisten.
 • Ektefelle/samboer som benytter spilleretten/andelen, mister denne retten dersom forutsetningen i innehavers spillerett trer i kraft som vist til i punktet over. Ektefelle/samboer vil få førsterett til kjøp av spilleretten, altså gå foran ventelisten.

Kr. 18.000,- overføres konto i DNB konto.nr: 5261 05 23986, Kobbeltveit Golf- & Naturpark, Bergalia 5, 5360 Kolltveit .