Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Seniorkomiteen

Seniorkomité - Sotra Golfklubb
Komitéen sin oppgave er å stimulere til god aktivitet blant alle seniorer i klubben.

Seniorkomiteen ledes av Bjørn Fjeld. Se klubbens adresseliste for kontaktinformasjon

Alle medlemmer er automatisk seniorgolfere nå de har oppnådd en viss alder. Den enkelte kan da søke medlemskap i Norsk Senior Golf (NSG). www.seniorgolf.no

Medlemskontingenten i NSG er i 2013 kr 700,-

Norsk Senior Golf (NSG) - Hva er det?
Dette er en selvstendig og uavhengig organisasjon for kvinnelige og mannlige golfspillere som er medlemmer av norske golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund (NGF). Damer, som i kalenderåret fyller 50 år, og herrer, som i kalenderåret fyller 55 år, kan søke medlemskap. NSG samarbeider nært med NGF og skal delta i de fora hvor beslutninger tas, nasjonalt og internasjonalt, vedr. seniorspill.

NSG sin primære oppgave er å tilby turneringsspill ved å arrangere seniorkonkurranser over hele landet. Deltagelse i internasjonale konkurranser er også aktuelt.

Sotra Golfklubb har i dag 181 medlemmer som fyller de aldersmessige kravene.
Pr. 01.10.10 er det 67 damer (50+) og 114 herrer (55+).
Vi har 26 registrerte seniorgolfere fra Sotra GK med medlemskap i NSG, 20 herrer og 6 damer

Sist endret 06.04.2013