Seniorgruppen

Seniorgruppen

Komitéen sin oppgave er å stimulere til god aktivitet blant alle seniorer i klubben.

Alle medlemmer i Sotra Golfklubb - herrer som damer, er automatisk senior-golfere det året de fyller 50 år.

Seniorkomiteen ledes av Geir Otterbeck.  Tlf. 90095610  epost: geiott@gmail.com
Medlemmer: Margun Norevik, Jan Rune Skoge og Reidar Sakseide.

Se også klubbens adresseliste for kontaktinformasjon.

Klubbens samarbeid med Norsk Seniorgolf, inngår også i seniorkomiteens oppgaver og ansvar. Se eget avsnitt om NSG her.  Klubbens kontaktperson for NSG er Reidar Sakseide - epost: reisak@live.no 

Norsk Senior Golf (NSG) - Hva er det?

Alle medlemmer er automatisk seniorgolfere nå de har oppnådd en viss alder.

Den enkelte kan da søke medlemskap i Norsk Senior Golf (NSG). www.seniorgolf.no Medlemskontingenten i NSG er i 2019 kr 800,-

Dette er en selvstendig og uavhengig organisasjon for kvinnelige og mannlige golfspillere som er medlemmer av norske golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund (NGF). Damer og herrer, som i kalenderåret fyller 50 år, kan søke medlemskap. NSG samarbeider nært med NGF og skal delta i de fora hvor beslutninger tas, nasjonalt og internasjonalt, vedr. seniorspill.

NSG sin primære oppgave er å tilby turneringsspill ved å arrangere seniorkonkurranser over hele landet. Deltagelse i internasjonale konkurranser er også aktuelt.

 

 Hordaland Seniorgolf - hva er det?

 

Bør ikke forveksles med NSG!   Hordaland Seniorgolf er et samarbeide mellom golfklubbene i Hordaland om å arrangere seniorturneringene Hordaland Seniorgolf. Her er alle seniorer +50 i alle Hordaland klubbene velkommen til å delta og du trenger ikke å være NSG medlem. 

Men, for å skape litt positiv forvirring:  Resultater fra Hordaland seniorgolf turneringer vil fra 2018 telle med i NSG sin nasjonale ranking med hensyn til kvalifisering for nasjonale mesterskap og internasjonale seniormesterskap. Tips: Ikke tenk på det - bare vær med på alle turneringer du kan og kos deg med golfen!!

En stor andel av medlemmene i Sotra Golfklubb

Sotra Golfklubb har i 2019  over 300 medlemmer som fyller de aldersmessige kravene og stor oppslutning på seniorturneringer, turer (Voss) og sosiale arrangementer.

Kontakt

Geir Otterbeck
Leder seniorkomité
E-post

Nyttige lenker