Seniorgruppen

Komitéen sin oppgave er å stimulere til god aktivitet blant alle seniorer i klubben.

Alle medlemmer i Sotra Golfklubb - herrer som damer, er automatisk senior-golfere det året de fyller 50 år.

Seniorkomiteen ledes av Geir Otterbeck.  Tlf. 90095610  epost: geiott@gmail.com
Medlemmer: Margun Norevik, Jan Rune Skoge og Reidar Sakseide.

Se også klubbens adresseliste for kontaktinformasjon.

Klubbens samarbeid med Norsk Seniorgolf, inngår også i seniorkomiteens oppgaver og ansvar. Se eget avsnitt om NSG her.  Klubbens kontaktperson for NSG er Reidar Sakseide - epost: reisak@live.no 

Seniorkomiteens aktiviteter

 • Vi arrangerer en fast Senior Torsdag turnering gjennom hele sesongen, med start 09:00 om formiddagen. Felles dame og herreklasse og åpen for alle seniorer +50
 • I vintersesongen har vi fast Senior simulator turnering på onsdag og torsdag.
 • Vi arrangerer en årlig Senior-tur med turnering og hyggelig sosialt opplegg.
  De siste årene har vi reist til “eksotiske” destInasjoner som Voss, Haugesund, Danmark og Valdres!
 • Sotra GK arrangerer 3 av Norsk Seniorgolf sine turneringer I vår region – Sissener Classic tour
 • Vi deltar med 2-3 lag på lag-turneringer og norgesmesterskap for seniorer
 • Vi arrangerer fells trening på pitch & put bane og på driving rangen.
 • Behandler alle saker som knytter seg til klubbens senior miljø.
   

Norsk Senior Golf (NSG) - Hva er det?

Alle medlemmer er automatisk seniorgolfere nå de har oppnådd en viss alder.

Den enkelte kan da søke medlemskap i Norsk Senior Golf (NSG). www.seniorgolf.no Medlemskontingenten i NSG er i 2023 kr 835,-

Dette er en selvstendig og uavhengig organisasjon for kvinnelige og mannlige golfspillere som er medlemmer av norske golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund (NGF). Damer og herrer, som i kalenderåret fyller 50 år, kan søke medlemskap. NSG samarbeider nært med NGF og skal delta i de fora hvor beslutninger tas, nasjonalt og internasjonalt, vedr. seniorspill.

NSG sin primære oppgave er å tilby turneringsspill ved å arrangere seniorkonkurranser over hele landet. Deltagelse i internasjonale konkurranser er også aktuelt.

 

 Seniorer utgjør en stor andel av medlemmene i Sotra Golfklubb

Sotra Golfklubb har i 2023  over 500 medlemmer som fyller de aldersmessige kravene og stor oppslutning på senior turneringer, senior turer og sosiale arrangementer.  Ta gjerne kontakt med oss på epost eller telefon, for å bli del av et aktivt senior-golf miljø.

Kontakt

Geir Otterbeck
Leder seniorkomité
E-post
Mobil 90 09 56 10

Nyttige lenker