Medlemspriser

Klubbmesterskap 2019 Terje Sivertsen

Vi har 2 former for medlemskap:

  1. Medlemskap mot greenfee
  2. Årskort som er differensiert etter alder

1. Medlemskap mot greenfee

Vårt enkleste form for medlemskap er at du betaler en medlemskontingent per år  Det betyr at du må betale greenfee hver gang du spiller. Dette medlemskapet koster kr. 1.750,- for voksne fra året man fyller 20 år. Alle medlemskap for golfspillere under 20 år er inkludert et årskort som gir fritt spill på begge baner.

2. Medlemsskap med årskort/full spillerett

Med årskort/full spillerett betaler du ingen green fee for å spille på Sotra Golfklubb. Allerede etter 5-6 runder med golf har du spart inn forskjellen i kontingent mellom medlemskap med og uten spillerett.

Medlemskap som inkluderer årskort koster kr. 6.800,- for voksne, hvis du ikke er i følgende alderstrinn:

Juniorer-Årskort:

  • 0- fyller 12 år kr. 550,
  • 13-fyller 16 år kr. 750,-
  • 17-fyller 19 år kr. 1.250,-

I tillegg kommer evt. treningsavgift: Vinter 2019/2020 kr. 500,- Vinter 2020/2021 kr. 600,-
Ute 2020 kr. 500,-. For knøtter er treningsavgiften ute kr. 300,-.

Voksne-Årskort

  • 20- fyller 25 år kr. 4.050,
  • 26-fyller 29 år kr. 5.550,-
  • 30 år+             kr. 7.050,-

Årskort -nytt fra spilleåret 2020:

30 år +   Første person                                        Kr. 7.050-
Årskort ektefelle/samboer  - andre person          Kr. 5.550,-

Medlemskap med spillerett/medlemslån

Fra spilleåret 2020, vil vi ikke lenger selge spillerett/medlemslån.

Voksne som HAR spillerett/medlemslån (fritt spill begge baner) betaler årlig  Kr. 4.750,-    

For voksne medlemmer som har spillerett/medlemslån og som ikke har Golfkortet, kan disse benytte Pitch & Put-banen med fritt spill inntil de får Golfkortet, for kr. 2.000,- i kontingent inkl. årsavgift.

Meld deg inn i klubben idag: Via vårt Online Innmeldingsskjema >>>

Hovedbanen er en ni hulls golfbane med tre par 4 hull og seks par 3. Det innebærer meget gode muligheter til å spille seg frem til å bli en bedre golfer, samtidig som du har tid til andre sysler, da ni hull gjøres unna på ca 1,5 time. Vi har lagt vekt på å lage en bane med store flotte greener med automatisk vanningsanlegg for å kunne opprettholde den gode kvaliteten.

Sotra Golfklubb er leietaker på banen,og har som målsetning å være en folkelig klubb med sterk sosial profil med en rekke komiteer og mange aktiviteter hvert år. Klubben har en stor knøtte og juniorgruppe som har flere faste treninger hver uke. Vi har en herregruppe, en damegruppe og en seniorgruppe som har sine faste dager i uken for turneringsspill. Vi arrangerer minimum en utenlands reise i vinterhalvåret for våre medlemmer. Klubben satser mye på å tilby medlemmene gode treningsmuligheter og har kanskje Bergens områdets flotteste driving range til disposisjon; 20 matter og med lengde på ca. 270 meter, puttinggreen og sandbunker for trening.
I tillegg til alt dette har vi hver fredag åpnet for noe som heter Golf Grønn Glede. Et lavterskel tilbud til folk med nedsatt førlighet, hjerte/lungesyke, asmatikere o.l. Her møtes de for spill på Pitch & Put-banen, drikker kaffe, spiser vafler og sludrer litt om løst og fast.

Nyttige lenker