Kontaktpersoner Sotra Golfklubb

Kontakt og adresseliste
Funksjon Rolle Navn Telefon E-post
Klubb/bane  Adm Olaug Evanger  913 30 548
o-evang@online.no
Klubb/bane  Booking Sotra golfklubb  415 41 084
post@sotragk.no
Styret  Styreleder Marianne Rasmussen  918 77 404
mrasm2@online.no
Styret  Nestleder Terje Norevik  
ternorev@gmail.com
Styret  Medlem Trond Jetmundsen  
trond@foldnesutbygging.no
Styret  Medlem Solrunn Lønøy Benjaminsen  932 32 615 solrunn.benjaminsen@gmail.com
Styret  Medlem Hege Elvestad  414 78 250 hege@trigger-as.no
Styret  Medlem Elin Paulsen   elin@bergen-chamber.no
Styret  Vara Jonas Mikalsen   jonasmikalsen@hotmail.no
HCP komitè  Leder Rikard Stokke  980 40 008
rikard.stokke@gmail.com
Kurs- og utdanningskomitè  Leder Marianne Rasmussen  918 77 404
mrasm2@online.no
Sportslig leder  Leder Rune Hovland  952 97 845 rune.hovland@uib.no
Knøtte & junior komitè  Leder Sara Karin Lie  415 13 564 sarakarinlie@gmail.com
IT og webansvarlig  Kontakt Terje Sivertsen  908 51 685
admin@sotragk.no
Informasjons ansvarlig  Kontakt Terje Sivertsen  908 51 685
admin@sotragk.no
Herrekomitè  Leder Heine Olsen  959 25 996
heineolsen@outlook.com
Seniorkomitè  Leder  Geir Otterbeck  900 95 610
geiott@gmail.com
Senior NSG KK  Kontakt Reidar Sakseide  906 06 765
reisak@live.no
Dame komitè  Leder Grete Nygård  480 73 474
greteny48@gmail.com
Turneringskomitè  Leder Ole Kristian Rå  977 19 646
kontkat@sotragolfpark.no
Banekomitè  Leder Rikard Stokke  980 40 008
rikard.stokke@gmail.com
Arrangement komitè  Leder Lene Thorsen  915 98 743
lene@kolltveitkai.no
Golf Grønn Glede komitè  Leder Anne Britt Fanekrog  909 76 795 Anne.Fanekrog@oygarden.kommune.no
Klubbvertkomitè  Leder Trude Kårstad  984 25 524 trude.karstad@gmail.com