Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontakt og adresseliste Sotra Golfklubb

Funksjon Rolle Navn Telefon E-post
Klubb/bane  Adm Olaug Evanger  913 30 548
o-evang@online.no
Klubb/bane  Booking Sotra golfklubb  415 41 084
post@sotragk.no
Klubb/bane  Pro/Trener Marc Wyn Rogers  415 41 084
marc@sotragk.no
Styret  Styreleder Alf Gunnar Ellingsen  902 79 317
algunel@online.no
Styret  Nestleder Arthur Hagenes  994 01 706
arthur.hagenes@bkkfiber.no
Styret  Kasserer Åse Merete Kolltveit  934 32 593
kasserer@sotragk.no
Styret  Medlem Solrunn Lønøy Benjaminsen  932 32 615 solrunn.benjaminsen@gmail.com
Styret  Medlem Heine Alrek Misje  938 44 944 heine@acos.no
Styret  Medlem Rune Mannseth  474 14 043
rune.mannseth@hotmail.com
Styret  Vara Birthe Blom  953 62 960 blombirthe@gmail.com
Næringslivs kontakt  Kontakt Nils Asbjørn Telle  934 38 695
nils.a.telle@telle.no
HCP komitè  Leder Olaug Evanger  913 30 548
o-evang@online.no
Golfkort komitè  Leder Ole Magne Glesnes  932 41 900
o-glesn@online.no
Sportslig leder  Leder Øyvind Bru  928 06 504 oyvind@pontebolig.no
Knøtte & junior komitè  Leder Ørjan Kleppe    orjan.kleppe@gmail.com
IT og webansvarlig  Kontakt Terje Sivertsen  908 51 685
admin@sotragk.no
Informasjons ansvarlig  Kontakt Terje Sivertsen  908 51 685
admin@sotragk.no
Utdannings kontakt  Kontakt Ole Magne Glesnes  932 41 900
o-glesn@online.no
Herre
komitè
 Leder Rune Bartnes  948 13 110
rune.bartnes@flexit.no
Senior
komitè
 Leder  Geir Otterbeck  900 95 610
geiott@gmail.com
Senior NSG KK  Kontakt Reidar Sakseide  906 06 765
reisak@live.no
Dame komitè  Leder Grethe Sæterlid  948 29 557
grethe.saeterlid@hotmail.com
Turneringskomitè  Leder Reidar Sakseide  906 06 765
reisak@live.no
Banekomitè  Leder Rikard Stokke  478 57 238
rikard.stokke@gmail.com
Arrangement komite  Leder Irene Evanger Rå  930 94 470
irene@sykkelbutikken.no
Golf Grønn Glede Leder Anne Britt Fanekrog 909 76 795 anne.b.fanekrog@sund.kommune.no
Publisert av Geir Ole Tellnes. Sist endret 04.04.2018