RKS Nordvestlandet

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontakt og adresseliste Sotra Golfklubb

Funksjon Rolle Navn Telefon E-post
Klubb/bane  Adm Olaug Evanger  913 30 548
o-evang@online.no
Klubb/bane  Booking Sotra golfklubb  415 41 084
post@sotragk.no
Klubb/bane  Pro/Trener Marc Wyn Rogers  415 41 084
marc@sotragk.no
Styret  Styreleder Alf Gunnar Ellingsen  902 79 317
algunel@online.no
Styret  Nestleder Rune Hovland  952 97 845
rune.hovland@uib.no
Styret  Kasserer Åse Merete Kolltveit  934 32 593
kasserer@sotragk.no
Styret  Medlem Solrunn Lønøy Benjaminsen  932 32 615 solrunn.benjaminsen@gmail.com
Styret  Medlem Heine Alrek Misje  938 44 944 heine@acos.no
Styret  Medlem Arild Nordvik  900 78 090
arild.nordvik@akersolutions.com
Styret  Vara Birthe Blom  953 62 960 blombirthe@gmail.com
Næringslivskontakt  Kontakt Nils Asbjørn Telle  934 38 695
nils.a.telle@telle.no
HCP komitè  Leder Rikard Stokke  980 40 008
rikard.stokke@gmail.com
Golfkortkomitè  Leder Ole Magne Glesnes  932 41 900
o-glesn@online.no
Sportslig leder  Leder Rune Hovland  952 97 845 rune.hovland@uib.no
Knøtte & junior komitè  Leder Ørjan Kleppe    orjan.kleppe@gmail.com
IT og webansvarlig  Kontakt Terje Sivertsen  908 51 685
admin@sotragk.no
Informasjons ansvarlig  Kontakt Terje Sivertsen  908 51 685
admin@sotragk.no
Utdannings kontakt  Kontakt Ole Magne Glesnes  932 41 900
o-glesn@online.no
Herrekomitè  Leder Øyvind Bru  928 06 504
oyvind@pontebolig.no
Seniorkomitè  Leder  Geir Otterbeck  900 95 610
geiott@gmail.com
Senior NSG KK  Kontakt Reidar Sakseide  906 06 765
reisak@live.no
Dame komitè  Leder Grethe Sæterlid  948 29 557
grethe.saeterlid@hotmail.com
Turneringskomitè  Leder Reidar Sakseide  906 06 765
reisak@live.no
Banekomitè  Leder Rikard Stokke 980 40 008
rikard.stokke@gmail.com
Arrangement komitè  Leder Irene Evanger Rå  930 94 470
ireneevanger@gmail.com
Golf Grønn Glede komitè  Leder Anne Britt Fanekrog 909 76 795 anne.b.fanekrog@sund.kommune.no
Klubbvertkomitè  Leder Trude Kårstad 984 25 524 trude.karstad@gmail.com
Publisert av Geir Ole Tellnes. Sist endret 22.04.2019