Knøtte og juniorgruppen

Knøtte og juniorgruppen

Vi ønsker alle barn og ungdommer, velkommen til golftrening i skjønne omgivelser på Sotra.  

Målet er å ha det kjekt med golf i et trygt og sosialt miljø.

Juniorkomiteen er frivillige som stiller opp for at det skal være noen aktiviteter. Jo flere frivillige, jo mer moro!

Knøtte og juniorkomitèen består av:

Trond Ove Lund (Leder)

trond.ove.lund@bravida.no 918 75 511

Ørjan Kleppe

orjan.kleppe@asplanviak.no

459 52 226

Kjetil Norheim

kjetil.norheim@tv2.no

901 15 018

Jan Erik Sletten Hansen

sletten.hansen@iss.no

930 63 280

Olav Andre Algerøy

algroy.olav@gmail.com

932 10 319

 

Lyst til å være med å Golfe? Send meg en mail til trond.ove.lund@bravida.no

Sommersesongens treninger utendørs avsluttes i uke 43.
Birdie gruppen, barn i alderen 6 - 10 år, tar pause frem til sommersesongen åpner våren 2021.
Eagle og Albatross gruppene starter innendørs vintertrening på simulator fra og med uke 44.
Ta kontakt med junior komiteleder for påmelding pr e-post: thusby57@online.no


Barneidrettsansvarlig
Sotra golfklubb arbeider kontinuerlig med å sikre barns rettigheter, og at aktiviteter vi gjennomfører
er i tråd med bestemmelser.

Rune Hovland

Rune.hovland@uib.no 952 97 845

 

for mer informasjon ---->   Barneidrett Sotra GK 

Hva er barneidrett?
Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.
Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Sotra Golfklubb arbeider kontinuerlig for at barn skal få en positiv
opplevelse hver gang de er på trening, i konkurranse eller annen aktivitet.
I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting,  og ikke være redd for å feile.