IT- og webansvarlig

Golf og IT 1

IT er blitt et sentralt verktøy - også for en golbane og golfklubb. Der er mange saker og daglige oppgaver som er helt avhengig av IT løsningene vi benytter.

Klubben har i sin organisasjonsplan en rolle som IT og webansvarlig; Terje Sivertsen Kontakt: admin@sotragk.no      

Ansvar for daglig drift og administrasjon av IT løsningene som klubben bruker, er tillagt administrasjonen i klubbhuset. (Olaug & co)

Infoskjerm

Displaysystemer

Kontakt

Terje Sivertsen
IT- web- og informasjonsansvarlig
E-post
Mobil 90 85 16 85