Knøtte og juniorgruppen

Knøtte og juniorgruppen

Vi ønsker alle barn og ungdommer, velkommen til golftrening i skjønne omgivelser på Sotra.  

Målet er å ha det kjekt med golf i et trygt og sosialt miljø.

Juniorkomiteen og trenerne, er frivillige foreldre, som stiller opp for at det skal være noen aktiviteter. Jo flere frivillige, jo mer moro!

Komitèen 2020 består av:
Leder: Tore Husby, Epost Thusby57@online.no

Knøtte og juniorkomitèen består av:

Tore Husby (Leder)

Thusby57@online.no 957 50 429

Ørjan Kleppe

orjan.kleppe@asplanviak.no

459 52 226

Kjetil Norheim

kjetil.norheim@tv2.no

901 15 018

Jan Erik Sletten Hansen

sletten.hansen@iss.no

930 63 280

Olav Andre Algerøy

algroy.olav@gmail.com

932 10 319

Marc W. Rogers

marc.pro.rogers@gmail.com

930 30 881

Trenere knøtter: Satsegruppen junior

Som trener for mellomgruppen(knøtt), bredde, og satsing er vi så heldig å få benytte golfklubbens Pro, Marc Rogers.

Lyst til å være med å Golfe? Send meg en mail til Thusby57@online.no

Birdie = Knøttegolf

Skal primært bestå av barn i alderen fra 6-10 år. Gruppen blir delt opp i mindre grupper, etter alder og ferdigheter. Vi arrangerer en time trening pr uke, pr. knøtt, torsdager fra kl 18:00 til 19:00.

Juniorgolf

Det er 2 juniorgrupper. Bredde og Satsing. Disse kommer primært til å bestå av ungdommer fra 11 til 19 år.

Eagle = Junior bredde:

Denne gruppen er for spillere som syns det er gøy å spille golf, og ønsker dette som en hobby på lik linje med andre aktiviteter.
Trening: Halvannen time pr. uke, onsdager fra kl 16:30 til 18:00.

Albatross = Junior satsing:

Denne gruppen er for spillere med grønt kort/etablert hcp, som ønsker å satse på golf.
Trening: 4 timer pr. uke med pro, samt minimum 4 timer egen trening etter NXT LVL (Next Level, videreføring av tidligere Coaching System).
Medlemmer til denne gruppen plukkes ut av trener og juniorkomitèen i samarbeid.
Trening: To timer per uke, tirsdager fra kl 16:00 til 18:00.

I tillegg arrangeres felles banespilling for Eagle og Albatross gruppene hver torsdag fra kl 16:00 til 18:00.  Spilling varierer på P&P og hovedbanen.

NB. Husk at du må være medlem i Sotra Golfklubb for å kunne delta på den organisert treningen.

Bli medlem.

Ønsker noen flere foreldre å delta som aktivitetstrenere/hjelpere, er det bare til å gi en lyd.
Husk!! Nok trenere = plass til alle (:-)

Med vennlig hilsen
For knøtte - og juniorkomitè 
Tore Husby

Kontakt

Tore Husby
Leder Knøtte- og Juniorkomité
E-post
Mobil 957 50 429