Damegruppen

Damegruppen

Det er ca. 140 damer i Sotra golfklubb. De fleste er aktive golfere.  Flertallet liker å spille sammen med venner og kjente, mens andre også liker å spille sammen med ukjente.
Damekomiteen ønsker å samle damene til å spille sammen med damer.

Damene har turnering hver tirsdag kveld.
Turneringene er lagt inn i Golfbox. Du kan melde deg på der, eller ringe til golfshop'en på tlf 415 41 084.

Alle damene blir invitert til et møte før sesongstart. Dette møtet er en sosial sammenkomst. Enkel servering av mat og drikke gjør praten lett og livlig. Vi diskuterer hva som skal skje gjennom sesongen. Deretter får damekomiteen i oppdrag å lage en turneringsliste for sesongen.

Etter sesongslutt er det nytt dametreff. Da evaluerer vi sesongen, velger ny damekomité og planlegger neste sesong.

Selv om du er nybegynner og helt uten turneringserfaring, må du ikke stusse på å melde deg på dameturneringene. Vi mikser de erfarne med de uerfarne. En ypperlig måt å lære av andre. Selv om det kan virke "dumt" å bli sist på resultatlisten noen ganger, er trøsten den at dette er noe vi alle har vært gjennom.

Damekomiteen

Navn Telefon Email
Tonje-Christin Bru 95287224 tonje@pontebolig.no
Linda Fjell 98205836 linda.fjell@sotra.toyota.no
Kari Dahl 98081833 karidahl1@hotmail.com
Lene Thorsen 91598743 lene@kolltveitkai.no
Merethe Landro Woldseth 98499277 merethe.woldseth@gmail.com
Turid Ulveseth Instebø 98205833 turid-u.insteboe@sotra.toyota.no

Kontakt

Tonje-Christin Bru
Leder Damekomité
E-post
Mobil 952 87 224