Sotra Golfklubb

Informasjon

I forbindelse med ditt medlemskap i Sotra GK behandler vi en rekke personopplysninger om deg.

Etter personvernforordningens artikkel 12 nr. 1 skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor laget denne personvernerklæringen, hvor du kan lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem av Sotra GK.

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Sotra GK. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Har du informasjon som medlemmene i Sotra Golfklubb bør informeres om? Fyll ut skjemaet under, så skal vi gjøre en vurdering av informasjonen, og evt. publisere den så fort vi kan.