Lokale regler

Lokale regler

Følgende regler gjelder for daglig spill på Sotra GK.

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Sotra GKs konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside.

 1. Definere banens grenser (A-1)
  Hvite staker og/eller hvite spraylinjer definerer banens grenser.
 2. Utenfor banen mellom to hull (A-4)
  Under spill av hull 6 er hull 4, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.  Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 5. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer. Ellers gjelder hvite merkestaver mellom hull, begge veier.
 3. Straffeområder(Regel 17) (B-1)
  Der både staker og linjer finnes, er det linken som definerer grensen.
  a. Røde straffeområder defineres av røde staker og/eller linjer.
  b. Gule straffeområder defineres av gule staker og/eller linjer.
 4. Droppesoner (E-1)
  a. Som ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 7, ved å legge til et ekstraslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen som er etablert foran rød tee. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
  b. Som en ekstra fritaksmulighet for nettet (uflyttbar hindring) på høyre side av greenen på hull 7 kan en som en tilleggsmulighet bruke droppesonen som er etablert der. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
  Straff for å spille ball fra feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
 5. Ball forandret retning av luftledning (E-11)
  Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av null 5, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte). 
  Straff for å spille ball fra feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
 6. Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1). Grunn under reparasjon (GUR)
  a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
  b. Maurtuer i generelt område.
  c. Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere eller innenfor en avstand på to køllelengder fra område klippet i fairwayhøyde eller lavere.
  d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  e. Steinfylte dreneringsgrøfter.
  Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c-e.
  Uflyttbare hindringer: 150-metersmerker og eventuelt andre avtandsmerker.

Merking av banen:
Avstandsmerker er til senter av green og langs midtlinje på fairway.
100m: Rød og sorte striper på sidene. 
150m: Gul og sorte striper på sidene.

Etikette og ordensregler:

 • Reparer nedslagsmerker på greenene
 • Legg tilbake oppslått torv
 • Rak i bunker og legg riven i spilleretning