Lokale regler

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Sotra GK.

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Sotra GKs konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside.

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker og gjerder definerer banens grenser. Utenfor banen på venstre side av hull 8 er definert av gjerdet. Når ballen har passert gjerdet er ballen utenfor banen.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 5 er hull 4, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 5. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder(Regel 17) (B-1)
Der både staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.
Røde straffeområder defineres av røde staker og/eller linjer.

Ball forandret retning av luftledning (E-11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av hull 5, må spilleren slå slaget på nytt ved å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra punktet det slaget ble slått fra (se regel 14.6).
Hvis spilleren slår slaget på nytt, men gjør det fra et feil sted, får spilleren den generelle straffen etter regel 14.7.
Hvis spilleren ikke slår slaget på nytt, får spilleren den generelle straffen og slaget teller, men spilleren har ikke slått fra et feil sted.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1).

Grunn under reparasjon (GUR)

a. Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b. Steinfylte dreneringsgrøfter.
c. Maurtuer i generelt område.
d. Fjell eller trerøtter i dagen i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere.
e. Skader i bunker forårsaket av rennende vann.
f. Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene d.- f.

Integrerte gjenstander
Alle steingarder eller rester av disse er integrerte gjenstander og gir ikke fritak.

Uflyttbare hindringer
a. Sikringsgjerdet på hull 6.
b. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

Sprinklerlokk nær puttinggreener (F-5)
Fritak ved påvirkning fra et sprinklerlokk kan tas etter regel 16.1.
Spilleren har en ekstra mulighet til å ta fritak når slike sprinklerlokk er på eller nær puttinggreenen og i spillelinjen:

Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b hvis et sprinklerlokk er:

  • I spillelinjen, og er:
      • På eller innenfor to køllelengder fra puttinggreenen, og
      • Innenfor to køllelengder fra ballen.

Men fullt fritak må tas, som inkluderer både fysisk- og spillelinjepåvirkning .

Unntak - ikke fritak hvis spillelinje er klart urimelig. Det er ikke fritak etter denne lokale regelen hvis spilleren velger en spillelinje som er klart urimelig.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.


Merking av banen:
Avstandsmerker er til senter av green og langs midtlinje på fairway.
100 m: Rød og sorte stolper på sidene.
150 m: Gul og sorte stolper på sidene

Etikette og ordensregler:

  • Reparer nedslagsmerker på greenene
  • Legg tilbake oppslått torv
  • Rak i bunker og legg riven i bunker i spilleretning