Sotra Golfklubb

Lokale regler

Lokale regler

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Sotra GK.

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Sotra GKs konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside.

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker og gjerder definerer banens grenser. Utenfor banen på venstre side av hull 8 er definert av gjerdet. Når ballen har passert gjerdet er ballen utenfor banen.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 5 er hull 4, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 5. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer. 
Under spill av hull 7 er hull 8, hvor grensen er definert av hvite staker, utenfor banen.
Under spill av hull 8 er hull 7 og hull 9, hvor grensen er definert av hvite staker, utenfor banen.

Straffeområder(Regel 17) (B-1)
Der både staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.
Røde straffeområder defineres av rødestaker og/eller linjer.

Ball forandret retning av luftledning (E-11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av hull 5, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1).
Grunn under reparasjon (GUR)

a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b. Maurtuer i generelt område.
c. Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere.
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
e. Steinfylte dreneringsgrøfter.
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-e.

Integrerte gjenstander
Alle steingarder eller rester av disse er integrerte gjenstander og gir ikke fritak.

Uflyttbare hindringer
150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
Sikringsgjerdene på hull 2 og 6 er uflyttbare hindringer.

Merking av banen:
Avstandsmerker er til senter av green og langs midtlinje på fairway.
100 m: Rød og sorte stolper på sidene.
150 m: Gul og sorte stolper på sidene.
 

Etikette og ordensregler:

  • Reparer nedslagsmerker på greenene
  • Legg tilbake oppslått torv
  • Rak i bunker og legg riven i spilleretning