Driving range

Driving range

Driving rangen er åpen hele året, og her kan alle øve på golfslag. Det er ingen krav til medlemsskap, og golfkøller kan du låne i klubbhuset. I skuret står ballmaskinen. Der kan du bruke klippekort eller bankkort for å fylle kurven med golfballer.

Fasiliteter

I tilknytning til rangen er det:

  • 20 utslagsmatter - 4 med overbygg
  • 270m lang - merket avstand på flere treningspunkt
  • én stor sandbunker
  • én stor putting-green.

For å komme til rangen, må du kjøre forbi hull 1. Drivingrangen ligger oppå Kolltveittunellen og har "verdens fineste utsikt".

Priser:

  • 10 klipp   kr.    200,- 
  • 20 klipp   kr.    300,-
  • 40 klipp   kr.    560,-
  • 80 klipp   kr. 1.040,-
  • 160 klipp kr. 1.600,-
  • Kjøp av rangekort kr 75.-

Det er 20 baller på hvert klipp.

Klippekort kjøpes i klubbhuset.

Det kan kjøpes rangeballer direkte på ballmaskinen ved betaling med bankkort til kr 48,- (2 klipp).

Ved feil på ballmaskinen, ta kontakt med Klubbhuset på tlf: 415 41 084.

Kontakt

Sotra Golfpark AS
E-post
Telefon 415 41 084