Hull 2

 

 Se hull 1   Se hull 3

Hullbeskrivelse

Hull 2 er banens korteste og alle har gode muligheter til å nå frem til greenen på utslaget. Noe av greenen er skjult av fjellknausen på venstre side. Det er merket OB(hvite staker) hele veien fra utslag til green på venstre side.

Til bunkeren foran green er det ca 80 meter. Midt på fairway er det vannhinder merket gule staker.

Grusveien på høyre side frem til green gir fri drop.
Det er fare for out of bound (hvite staker) om du kommer for langt til høyre for green.

Tips: Hullet ligger nede i et dalsøkk og det kan ofte lure deg til å ikke merke vinden så godt. Husk å sjekke for med eller motvind når du skal velge kølle.

Reparer nedslagsmerker, lykke til med puttingen og neste hull fortsetter rett frem og opp bakken.

 

Hullsponsor

 

Kontakt

Sotra Golfpark AS
E-post
Telefon 41 54 10 84