Hull 2

Hull 2

 Se hull 1   Se hull 3

Hullbeskrivelse

Hull 2 er et krevende par 3 hull, spesielt i motvind. Det er OB langs hele høyresiden, hvor hull 7 ligger.

På venstreside finner du en fjellknaus dekket med lyng og brake. Det er en tursti bak fjellknausen, så hvis du er heldig kan du finne ballen. I bakkant av green er det et gjerde som skal fange baller fra å gå i bilveien nedenfor. Husk å redusere køllevalg i medvind.

Greenen er stor, med et fall nedover mot høyre. Til høyre for green ligger det en bunker som er skjult fra utslaget. 

Etter at du er ferdig med hull 2, fortsetter du langs grusveien over tunnelen og videre opp til hull 3.

 

Hullsponsor

Kontakt

Sotra Golfpark AS
E-post
Telefon 415 41 084