RKS Nordvestlandet

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Medlemsundersøkelse

Styret i Sotra Golfklubb har hatt styresamling helgen 18.09-19.09. Her gikk vi gjennom resultatene fra medlemsundersøkelsen tildligere i vår.

Publisert av Lars Erik Løvaas. Sist endret 18.03.2011

Våren 2009 sendte Sotra Golfklubb v/ styret ut en medlemsundersøkelse. Undesøkelsen hadde 50 spørsmål, og omhandlet:

Definisjon av medlemmet. Hvem har svart? Oppfølging av medlemmer, rekruttering, treningstilbudet i klubben, tilbud til barn og unge, tilgjengelighet på banen, turneringstilbud, hjemmeside, starttidbestilling, servicegrad i golfklubben, proshopen, årsavgiften, klubbhuset, banen, rangen, treningsfasiliteter, greenfee priser for gjestespillere, ledelsen i klubben, klubbens mål og strategier, trenerne i klubben, proens prisnivå og viktighet.

Vi fikk tilsutt i overkant av 200 svar, som utgjør ca 30 % av medlemsmassen. Noe som vi igjen er veldig godt fornøyd med. Det var en jevn fordeling av dem som svarte, i både alder, hvor lenge man har vært medlem og hvilket hcp den enkelte har. 

Etter bearbeiding av undersøkelsen bestemte vi oss for å fokusere på de to ytterpunktene; der vi scoret veldig høyt i tilbakemeldingene og der vi scoret dårlig.

Dette scoret vi godt på:

 • Klubben er flink til å informere medlemmene via e-post, sms eller på hjemmesidene.
 • Medlemmene synes bestilling av starttid over nettet fungerer tilfredsstillende.
 • Medlemmer og gjester blir tatt imot på en hyggelig måte.
 • Banen holdes i god stand gjennom hele sesongen.
 • Banens standard.
 • Drivingrangen tilfredsstiller mine behov
 • Gode treningsområder.
 • Treneren(e) i klubben vår er flinke til å lære fra seg.

Dette scoret vi mindre bra på:

 • Oppfølging av medlemmer etter bestått Grønt-kort
 • Det å ta vare på nye medlemmer
 • Rekruttering av  barn og unge til klubben
 • Turneringer for ungdommer
 • Å fange opp signaler fra medlemmene

Styret vil nå bruke denne informasjonen i sitt videre arbeid for å utarbeide en virksomhetsplan