Ungdommen styrker trenerkompetansen i klubben vår

2015 - Klikk for stort bilde 2015 - Klikk for stort bilde

 

Celiann har gjennomført Ungdomsdriven, mens Christoffer og Fredrik har gjennomført Trener 1 kurs, alt i regi av golfforbundet

 Et flott løft i trenerkompetansen i klubben vår i 2015!

Publisert av Jan Ragnvald Torsvik. Sist endret 02.11.2015

Trener 1 skal kunne legge til rette aktivitet for barn, unge og nybegynnere i samarbeid med hovedtreneren, og mål med utdanningen er å gjøre treneren i stand til å:

  • Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for barn, ungdom og nybegynnere, og å ivareta den enkeltes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
  • Lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter.

Ungdomsdriven består av 3 helgesamlinger + praksis i egen klubb. Prosjektet er sammensatt av Trener 1 og «Lederkurs for ungdom» og skal forberede deltakerne på trener- og lederverv i ulike deler av klubbarbeidet.

Gratulerer med vel gjennomført kurs!

Det er veldig positivt for klubben at flere tar trenerkurs og vi håper de får glede av kurset i form av egenutvikling og motivasjon. Samtidig som de kan bidra med å hjelpe på trener siden av både juniorer og knøtter.

 Marianne