RKS Nordvestlandet

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Informasjon fra medlemsmøte 5 oktober

Kommende talenter fra Sotra?
Her slår vi til

Cirka 35 medlemmer var møtt frem til høstens medlemsmøte i Sotra Golfklubb. Medlemsmøtet fant sted i klubbhuset på Kolltveit. Hovedhensikten med møtet var å presentere mannen som nå har overtatt som sportslig leder i klubben.

Publisert av Reidar Sakseide. Sist endret 08.10.2010

 Rune Bartnes har påtatt seg den krevende oppgaven å føre klubben frem til hovedmålet: Å få en NM-vinner i løpet av et gitt antall år. Rune Bartnes presenterte seg selv som en lidenskapelig golfspiller med allsidig bakgrunn. Han har bl.a. vært med i juniorlandslagsledelsen for sykkel, han startet i sin tid Foldnes IL sammen med en nabo, og han har de siste årene drevet Sotra Karateklubb nærmest på egenhånd, med to NM-vinnere som resultat.

Rune mener at hovedsatsingsområdet for klubben må være å få frem gode juniorspillere som på sikt kan hevde seg på nasjonalt nivå. Per i dag har klubben tett oppunder 70 knøtter og juniorer, og er egentlig privilegert både med hensyn til fasiliteter og treningsiver. Per i dag har klubben en håndfull spillere som kan nå langt, og Rune ønsker at disse aller yngste skal få et seriøst forhold til trening, med føring av treningsdagbøker etc. Det er kun grundig arbeid med nitid terping på detaljer som i sin tid kan gi klubben en NM-vinner, som er et «hårete», men fullt oppnåelig mål, mener han. Marc Rogers er en selvskreven leder av treningene. Han blir imidlertid borte noen måneder i vinter, for videreutdanning innenfor pro-virksomheten.

 Men Rune Bartnes er også interessert i å gjøre treningen av de voksne golfspillerne mer strukturert, og det legges opp til fellestreninger med Marc og om nødvendig eksterne trenerkrefter som instruktør. I første rekke vil man kartlegge interessen blant klubbens medlemmer. I neste omgang håper man å få til faste treningskvelder gjennom vinteren. Det kan komme til å koste noen tiere hver gang, men man regner med at de som melder seg på vil kunne registrere fremgang allerede neste sesong. Marc lager et opplegg for denne treningen. Det ble diskutert hvorvidt Norges Golfforbunds coaching-system skulle danne basis, og Marc vil trolig hente en del derfra.

 Styret ønsker på denne måten å gi et treningsopplegg til samtlige av klubbens medlemmer, både de yngste og de som har levd en stund. Meningen er å samle spillerne i grupper, for å kunne gi et tilbud som både er bra for treningen og det sosiale aspektet.

 Medlemsmøtet understreket for øvrig hvor viktig det sosiale er i nettopp Sotra Golfklubb. På veldig kort tid har klubben opparbeidet seg et rykte som en sosial happening som mange misunner oss. Per i dag har klubben 791 medlemmer, noe som er positivt, men som også skaper noen problemer. Problematisk er det når herrekveldene om mandagen må operere med ventelister. I tillegg har klubbens beste juniorer ønske om å få spille turnering sammen med de beste, og det er for få turneringer for disse yngste. Medlemsmøtet er av den oppfatning at de beste juniorspillerne gis tilgang til herrekveldene med samme restriksjoner som gjelder for alle. I tillegg vil det trolig bli til at onsdagene, som damene har som sin faste turneringskveld, vil bli en fast turneringskveld også for juniorene, slik at det da kan spilles shotgun med fullt belegg på banen, som på herrenes mandagsturneringer.

PRESSEKONTAKT: Det ble etterlyst om ikke klubben bør ha en person som holder kontakt med pressen. Styret melder at det arbeides med saken, og at man håper å ha en medarbeider klar ganske snart. Det er kun klubbens egen slapphet som gjør at vi ikke har stoff på trykk i VestNytt hver uke. Det bør påhvile den som er turneringsleder på de forskjellige turneringene å sende inn resultater til VestNytt umiddelbart, inntil vi får en pressekontakt opp å gå.

HJEMMESIDENE: Her skorter det endel på viljen. Det har vært arrangert ett kurs for medlemmer som ønsker å lære seg å oppdatere hjemmesiden, og der møtte to personer. Noe skuffende, mener styret, som imidlertid håper det skal bli bedre.

FREMTIDEN: Bjørn Evanger fortalte på tampen av møtet litt om fremdriften av golfhotellet og banen. Det går nå mot en veiløsning som ikke berører husene oppe ved rangen. Han har også en drøm om å få anlagt ett par 4- og ett par 5-hull på andre siden av hovedveien (tvers over fra hull 6), og eliminere hull 1 og 6. På den måten ser han for seg at vi vil få en av landets flotteste nihullsbaner, mens vi venter på 18-hullsbanen.

STYRET: På tampen av møtet kunne styrets formann Jan Kåre Mathiassen fortelle at det er nedsatt en komite som skal komme med forslag til felles bekledning for klubbens medlemmer som er ute og representerer. Det kan dreie seg om en skjorte, genser og/eller vindbreaker. Dette vil man komme tilbake til på et senere tidspunkt.

 ÅRSFEST: Endelig ble det minnet om årsfesten til helgen. Foreløpig er 82 personer påmeldt, men det er plass til flere...