Sluttrapport "Golf for alle!" prosjektet

Sluttrapport "Golf for alle!" prosjektet

Klikk for stort bilde   Prosjektperioden for Golf Grønn  Glede er over og prosjektleder har levert sluttrapport til Stiftelsen DAM, se vedlegg.

Selv om prosjektperioden er avsluttet, vil satsingen og tilbudet Golf for alle! leve videre. Komite GGG vil bruke erfaringene vi har gjort oss og kontaktene vi har etablert i det videre arbeidet.

Suksessfaktorer i prosjektet har vært:

  • Støtte fra Stiftelsen DAM – god økonomi i prosjektet har gitt oss mulighet til å gjennomføre aktiviteter og kjøpe inn utstyr til å drive aktivitetene.
  • God planlegging - prosjektplan og framdriftsplan har blitt fulgt og alle planlagte aktiviteter har blitt gjennomført.
  • Mang frivillig som har stilt opp på aktiviteter og turneringer.
  • Positiv samarbeidspartnere – Frisklivs- og mestringssenteret og Sotra Golfpark AS.
  • Positive deltakere som har bidratt aktivt i spill og ledelse og rekruttering.

Sluttrapport Golf for alle! Stiftelsen DAM (PDF, 523 kB)