Prov golf kurs - Siste i 2020/AVLYST gr. for få påmeldte

Prov golf kurs - Siste i 2020/AVLYST gr. for få påmeldte

Lørdag 10.10 og søndag 11.10 er siste kurs i år. Begge dager fra 09-15.

Vi trenger flere deltakere! Påmelding til post@sotragk.no