Sotra Golfklubb

Paragolf - Norges Golfforbund - Onsdag 22.mars på Bergen Golfsenter

Paragolf - Norges Golfforbund - Onsdag 22.mars på Bergen Golfsenter

Onsdag 22.mars kl 18.00 – 20.00 er det simulatorgolf for personer med funksjonsnedsettelse på Bergen Golfsenter. Dette er først og fremst en sosial aktivitet hvor du får muligheten til å spille golf med andre som har en funksjonsnedsettelse, dele erfaring og bli kjent med hva NGF tilbyr av aktiviteter innen paragolf. Eller kanskje prøve golf for første gang.

 Her finner du mer info og kan melde deg på.

 Videresend gjerne informasjonen til personer du tror kan ha interesse av den 😊

 Deltakelse er gratis – håper vi sees.

 Med vennlig hilsen

NORGES GOLFFORBUND