Nye frivillige til verv i klubben

Nye frivillige til verv i klubben

Klikk for stort bilde Kjære medlemmer i Sotra Golfklubb!

Vi har et stort aktivitetsnivå og et fantastisk miljø i klubben vår. Dette må vi gjøre et ytterste for å ivareta. Mange medlemmer har gjort en stor innsats for klubben gjennom mange år og ønsker nå å levere stafettpinnen videre. Da trenger vi flere frivillige til verv i klubben.

Knøtte og junior komite`: her trenger vi juniorleder som kan være med å organisere aktiviteter igjennom sesongen, samt være ansvarlig for arbeide i komiteen sammen med komiteens medlemmer. Sportslig leder vil være komiteens støttespiller.

Dugnads komite`: klubben ønsker å ta mer del i denne aktiviteten for å støtte baneselskap med forskjellige aktiviteter på anlegget. Vi ser at viljen til å bidra er stor, men koordinering må til. Det er   ønskelig med 3-4 personer i denne gruppen med en leder. Dugnadskomite vil legges sammen med Arrangement komite`

Arrangement komite`: Irene har i en årrekke utført oppgaven på en fantastisk måte, det blir nok en utfordring å følge opp denne jobben. Likeså trenger vi en til to personer som kan påta seg denne rollen. Irene vil nok være tilgjengelig med sin kontaktkrets og kunnskap J. Arrangement komite` vil også ligges sammen med Dugnadskomite`

Veien til Golfkortet og Utdannings komite` trenger også ny ledelse, ettersom Ole Magne har styrt denne med stø hånd i flere år. Inntil ny leder av komite` er på plass styrer Ole Kristian disse arbeidene. Vi har flere stødige og flinke kursholdere som er medlemmer av denne komitéen.  Arbeid består stort sett i bestilling av nødvendig kursmateriell og koordinering av kurs og kursholdere.

Sotra GK har utarbeidet instrukser med ansvarsområder og gjøremål for hver komite`

Spørsmål og interesse ikke nøl, ta kontakt med Styreledere eller øvrige i styret.

Alf Gunnar  Ellingsen, Tlf. 902 79 317  alf.g.ellingsen@hotmail.com 

Rune Hovland, Tlf 952 97 845 rune.hovland@uib.no

Arild Nordvik, Tlf 900 78 090, arild.nordvik@akersolutions.com

Solrunn Lønøy Benjaminsen, Tlf 932 32 615, solrunn.benjaminsen@gmail.com