Sotra Golfklubb

Husk påmelding til regelkveld onsdag 22. februar kl. 18:00.

Husk påmelding til regelkveld onsdag 22. februar kl. 18:00.

Fokus blir nye golfregler som gjelder fra 1. januar 2023 og en generell gjennomgang av reglene.

Det blir Rikard Stokke som holder kurset. 

Vi håper mange benytter anledningen til å bli med på en fin sosial kveld og får samtidig en mulighet til å tilegne seg ny og friske opp gammel kunnskap 😊.

Blir du med så meld deg på og send en e-post til Trond Ove – trond.ove.lund@bravida.no

 

Vel møtt 😊

Vennlig hilsen
Styret v/ Marianne
Sotra golfklubb