Golf Grønn Glede rapporten fra NGF for 2022 er klar

Som et ledd i integreringsprosessen i norsk idrett overtok Norges Golfforbund (NGF) i 2004 ansvaret for tilrettelegging av golf for personer med funksjonsnedsettelse. Samtidig ønsket forbundet å synliggjøre golf som helsebringende aktivitet, og startet arbeidet med å etablere et tilbud som skulle gi møteplasser og aktivitetstilbud for personer med behov for tilrettelegging.

Golf – Grønn Glede (GGG) ble etablert i 2005, og er et tilrettelagt golftilbud hvor formålet er å gi deltakerne mulighet til å være fysisk aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale ivaretas. Målsettingen er økt fokus på golf i en helsefremmende sammenheng, samt å gjøre golf kjent som en aktivitet som kan drives av alle. GGG skal rekruttere nye målgrupper til golf, motivere deltakerne til å komme i jevnlig fysisk aktivitet og spre glede.

42 golfklubber har i 2022 vært en del av GGG. Denne rapporten baserer seg på deltakerklubbenes aktivitetsrapporter, samt en spørreundersøkelse rettet mot deltakere

Les hele rapporten her:  ggg-rapport-2022 (PDF, 4 MB)