Et slag av gangen takker Sotra Golfklubb for fantastisk innsats i 2022

Et slag av gangen - Klikk for stort bilde

Sotra golfklubb  samarbeider med Et slag av gangen (ESAG). ESAG takker Sotra Golfklubb, under ledelse av Anne Britt Fanekrog, for fantastisk innsats til å gjør en forskjell for deltakerne i 2022.

ESAG har tildelt en frivillighetsgodtgjørelse til noen av de som har deltatt i det frivillige arbeidet i Sotra golfklubb, som veiledere og støttespillere for deltagerne gjennom 2022. Sissel- Mari Notnæs, Trond Thorsen og Anne Britt Fanekrog var veldig glade for gaven fra ESAG (bilder fra arkiv).

Anne Britt Fanekrog - Klikk for stort bilde
Mari Notnes - Klikk for stort bilde
Trond Thorsen - Klikk for stort bilde