Årsmøte i Sotra Golfklubb ble avholdt 3.juni

Årsmøte i Sotra Golfklubb ble avholdt 3.juni

Klikk for stort bilde 26 medlemmer møtte til Årsmøtet etterfulgt av medlemsmøte.
På Årsmøtet ble det valgt nye medlemmer til styret og regnskapet og årsmeldinger fra styre og komiteer ble godkjent.

Ny visjon og strategi for 2021-2025 ble godkjent og Årsmøtet ga styret fullmakt til å prøve å få golfbane på andre siden av hovedveien inn i reguleringsplanen slik at man senere kan ha mulighet til å utvide banen til 18 hull.

Styrets sammensetning etter Årsmøtet:

Leder…………………: Alf Gunnar Ellingsen           Gjenvalgt for 2 år
Nestleder……………..: Rune Hovland                    Ikke på valg
Styremedlem…………: Solrunn Benjaminsen        Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem…………: Arild Nordvik                      Ikke på valg
Styremedlem…………: Linda Straume Belsnes     Ny for 2 år
Styremedlem…………: Trond Ove Lund                 Ny for 2 år

Varamedlem…………: Sølvi Lillebø                         Ny for 1 år